powermanegement logo

Město Izmir (Turecko)

Dashboard aplikace používají úředníci města Izmir k řízení spotřeby daných odběrných míst, aby byli schopni korigovat nejen spotřebu, ale i efektivně nabíjet a to vždy za co nejnižší cenu a s co nejnižší uhlíkovou stopou. Maximalizují tak efektivitu dobíjení městských elektromobilů a zároveň snižuje náklady na energie.